Reklamı kapat

Reklamı kapat
Iğdır Aydın Gazetesi

T.C IĞDIR İCRA DAİRESİ 2018/5432 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:1 NO,LU TAŞINMAZINÖzellikleri :Iğdır icra müdürlüğünün ilgili dosyasından satışa konu taşınmazın tapu kaydına göre, ığdır ili Karakoyunlu ilçesi fatih mahallesi Bağlık Mevkii 147 ada, 4 parselde kayıtlı 5018,09 metre yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmaz olduğu tespit edilmiştir. Bilirkişi raporuna göre, taşınmazın Iğdır Nahçivan karayoluna yaklaşık 500 metre […]

T.C IĞDIR İCRA DAİRESİ 2018/5432 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
21 Ekim 2020 - 11:13 'de eklendi.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO,LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Iğdır icra müdürlüğünün ilgili dosyasından satışa konu taşınmazın tapu kaydına göre, ığdır ili Karakoyunlu ilçesi fatih mahallesi Bağlık Mevkii 147 ada, 4 parselde kayıtlı 5018,09 metre yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmaz olduğu tespit edilmiştir. Bilirkişi raporuna göre, taşınmazın Iğdır Nahçivan karayoluna yaklaşık 500 metre mesafede olduğu, taşınmazın kenar kısımlarında yaklaşık 10-15 yıllık 10 adet elma ağacı, 6 kayısı ağacı, 53 tane de kavak ağacı bulunduğu, toprak yapısının kili- tınlı bir yapıya sahip olduğu, organik maddece orta seviyede, su tutma kapasitesi yüksek, tarıma elverişli bir yapıya sahip olduğu, taşınmazın yakınından geçen sulama arkıyla sulanabilir olduğu, 1. sınıf tarım arazisi özelliğinde olduğu hisse oranın tam olarak borçlu adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. İLAN OLUNUR.
Adresi : Iğdır ili Karakoyunlu ilçesi Fatih Mah. Yüzölçümü : 5.018,09 m2
Arsa Payı : Tapu kaydındaki gibidir. İmar durumu: belediye kaydındaki gibidir
Kıymeti : 105.031,39 TL KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: İpotek şerhi bulunmaktadır. 1.
Satış Günü : 24/12/2020 günü 14:30-14:35 arası 2. Satış Günü : 28/01/2021 günü 14:30- 14:35 arası
Satış Yeri : IĞDIR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Satış Şartları:
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. süre verilebilir. Damga vergisi KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikli faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıcı temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.İhale farkı temerrüt faizi ayrıcı hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil oluncak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği tardirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnamiye görmüş münderacatının kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/5432 Esas sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 17/10/2020
Kadir KARACAN
İcra Müdür Yardımcısı
135932

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA
İLGİLİ HABERLER