Reklamı kapat

Reklamı kapat
Iğdır Aydın Gazetesi

TASARRUFU BELEDİYE AİT 1 (BİR) ADET BÜFE YERİNİN KİRAYA VERİLMESİNE AİT İLANIDIR

1.                İlimiz Bağlar Mahallesi Belediye hizmet binası yanı Yer Altı Çarşısı Üzerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Pafta 3 Ada:13 Parsele ait taşınmaz üzerinde bulunan 1 (Bir) adet (5m2) Büfe Yerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden açık artırma suretiyle kiraya verilecektir. İHALEYE ÇIKARILACAK İŞYERİ Yer altı Çarşısı Üzeri Büfe Yeri (5m2) İHALENİN […]

TASARRUFU BELEDİYE AİT 1 (BİR)  ADET BÜFE YERİNİN KİRAYA  VERİLMESİNE AİT İLANIDIR
09 Aralık 2019 - 13:31 'de eklendi.

1.                İlimiz Bağlar Mahallesi Belediye hizmet binası yanı Yer Altı Çarşısı Üzerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Pafta 3 Ada:13 Parsele ait taşınmaz üzerinde bulunan 1 (Bir) adet (5m2) Büfe Yerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden açık artırma suretiyle kiraya verilecektir.

İHALEYE ÇIKARILACAK İŞYERİ

Yer altı Çarşısı Üzeri Büfe Yeri (5m2)

İHALENİN TARİH VE SAATİ

23/12/2019 saat 10:00 da belediye encümen huzurunda

%3 GEÇİCİ TEMİNAT

441,00 TL

İHALE SÜRESİ

3 yıl

1 YILLIK MUAMMER BEDELİ +KDV Hariç

4.900,00 TL+KDV

2.           Yıllık Kira bedeli idare ile kiracı arasında imzalanacak olan kira ücreti sözleşme ile Birlikte biri peşin diğerleri 3 (üç) eşit taksitle alınacaktır…

3.           Toplam kira bedeli üzerinden Damga Vergisi hesaplanarak peşin olarak yatırılacaktır.

4.           Yıllık kira artış oranı, Maliye bakanlığı tarafından belirlenecek olan Tüketici fiyat Endeksi üzerinden yapılacaktır.

5.           İhaleye İştirak Edecek İsteklilerden İstenen Evraklar.

     A-Gerçek Kişiler(Şahıslar)    

      a) Müracaat dilekçesi

            b) Kimlik Fotokopisi

            c) İkametgâh belgesi

            d) Tebligat için adres beyanı

            e) Geçici teminat

            f) Belediyemize herhangi bir Borcunun olmadığını gösterir belge

            g) Vekâleten katılacak ise noter tasdikli vekâletname

            h) Şartname bedeli ödendiğine ait belge

      B-Tüzel Kişiler(Şirketler)

            a) Yetkilisinin Müracaat dilekçesi

            b) İhaleye Katılacak için yetki belgesi (Noterden)

            c) Tebligat için adres beyanı

            d) Ticaret Odası Faaliyet belgesi (2018-2019 yılı)

            e) İmza sirküleri (Noterden)

            f) Belediyemize herhangi bir Borcunun olmadığını gösterir belge

            g) Geçici teminat

            h) Şartname bedeli ödendiğine ait belge

6.           İhaleye iştirak edecek istekliler, ihale saatine kadar Belediye Başkanlığına yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

7.           İhalenin şartname bedeli 50,00(elli) TL dir

8.           Bu işe dair şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Iğdır Belediye Başkanlığı Emlak İstimlâk Müdürlüğünde temin edilir.

9.           İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, idari şartname hükümleri geçerlidir.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

İLGİLİ HABERLER