Reklamı kapat

Reklamı kapat
Iğdır Aydın Gazetesi

“Tüketici Sorunları Hakem Heyeti”

Iğdır Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Satıcı veya sağlayıcılar tarafından tüketiciler hakkında tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulunulabilir mi? sorusuna cevap olarak açıklama yapıldı yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:“6502 sayılı Kanun’un “Kuruluşu ve görev alanı” başlıklı 66 ncı, “Başvuru” başlıklı 68 inci maddeleri ile Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin “Kuruluş” başlıklı 5 inci “Görev alanı” başlıklı 6 […]

“Tüketici Sorunları Hakem Heyeti”
03 Temmuz 2019 - 15:56 'de eklendi.

Iğdır Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Satıcı veya sağlayıcılar tarafından tüketiciler hakkında tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulunulabilir mi? sorusuna cevap olarak açıklama yapıldı yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:“6502 sayılı Kanun’un “Kuruluşu ve görev alanı” başlıklı 66 ncı, “Başvuru” başlıklı 68 inci maddeleri ile Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin “Kuruluş” başlıklı 5 inci “Görev alanı” başlıklı 6 ncı maddelerinde, 6502 sayılı Kanun’un uygulanmasından kaynaklanan ve aynı Kanun’un “Başvuru” başlıklı 68 inci maddesinde düzenlenen parasal sınırların altında kalan tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin başvuruların, tüketici hakem heyetleri tarafından kabul edilmesinin yasal bir zorunluluk olduğu hükme bağlanmış ve bahsi geçen maddelerde tüketici, satıcı veya sağlayıcı ayrımı yapılmamıştır.
6502 sayılı Kanun’un “Başvuru” başlıklı 68 inci maddesine benzer şekilde, mülga 4077 sayılı Kanun’un “Tüketici Sorunları Hakem Heyeti” başlıklı 22 nci maddesinde de her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere o yıl için tespit ve ilan edilen parasal sınırın altında kalan uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvurunun zorunlu olduğu düzenlenmiştir. 4077 sayılı Kanun yürürlükteyken Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tarafından 06/07/2006 tarihinde verilen E. 2006/6760, K. 2006/11218 sayılı ve E. 2006/7971, K. 2006/11219 sayılı kararlarda, 4077 sayılı Kanun’la belirlenen parasal sınır altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuru zorunluluğu getirildiği ve başvuruda tüketici, satıcı, sağlayıcı ayırımı yapılmadığı belirtilmiştir. Nitekim Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 25/11/2008 tarihli ve E. 2008/7449, K. 2008/14015 sayılı kararında satıcı ve sağlayıcılar tarafından tüketiciler hakkında tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulunabileceği belirtilmiştir.
Bu bağlamda satıcılar veya sağlayıcılar tarafından tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulunabilmede belirleyici unsur, uyuşmazlığın 6502 sayılı Kanun kapsamında bir tüketici işleminden veya tüketiciye yönelik bir uygulamadan kaynaklanması diğer bir ifade ile uyuşmazlığın karşı tarafının tüketici olması ve uyuşmazlık konusunun her yıl belirlenen parasal sınırların altında kalmasıdır. Satıcılar veya sağlayıcılar tarafından tüketiciler hakkında yapılacak başvuruların tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki hakem heyetine yapılabilmesi mümkündür.”denildi.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA
İLGİLİ HABERLER